Spring naar content

De missie en visie van civitas

Missie, geloven in talenten & denken in kansen

Civitas zet zich in voor een verbonden, inclusieve gemeenschap op basis van tolerantie en samenredzaamheid. Ieder kind verdient de kans en de veiligheid om op te groeien tot een evenwichtig en zelfredzaam persoon die volwaardig participeert in de samenleving en daar mede vorm aan geeft.

Civitas gelooft in talenten en denkt in kansen. Als iets kan, dan regelen we dat. Als iets niet kan, dan dragen we alternatieven aan. Onze aanpak is outreachend: we zijn aanwezig waar we nodig zijn. Dynamisch en daadkrachtig met de straat als ons kantoor. Wij geloven niet in te strakke kaders, maar in het meebewegen met de doelgroep en ze stimuleren in hun eigen unieke levensweg.

Civitas werkt laagdrempelig en zonder oordeel. We benaderen de doelgroep positief en geloven in mensen. We kijken naar wat wel kan en werken aan wat niet kan. Civitas kijkt verder dan naar gedrag om zo tot de kern van het probleem te komen en niet te blijven hangen in symptoombestrijding of verschuiving van het probleem.

Civitas biedt onvoorwaardelijk commitment en geeft jongeren een wenkend perspectief, een omgeving waarin ze positief worden benaderd, veiligheid om zichzelf kunnen zijn, zich te uiten en zich te ontwikkelen.

“We bieden absolute commitment”

Visie, accepteren en positief waarderen

Jongeren willen gezien en gehoord worden en uiten dat soms op een negatieve manier. Onbewust zijn ze een negatief rolmodel voor hun directe en indirecte omgeving.
Civitas gelooft in de intrinsieke wens van ieder mens om geaccepteerd en positief gewaardeerd te worden. Om uit de spiraal van negativiteit te komen hebben jongeren begeleiding en sturing nodig in een veilige, begripvolle omgeving. Met behulp van peercoaches en laagdrempelige activiteiten maakt Civitas ze weerbaar. Ze verwerven de nodige psychosociale vaardigheden, zodat ze een volgende stap kunnen zetten in hun ontwikkeling en zich zo beter redden in een dynamische maatschappij. In het kort: Civitas stuurt en coacht, en de doelgroep voert uit.
Civitas werkt verbindend vanuit de doelgroep naar de opdrachtgever. Uitdrukkelijk in deze volgorde. Cliënt nabij en professioneel loyaal. De positieve ervaringen van onze deelnemers en de peerdriven interventies zorgen voor een sneeuwbaleffect. Door een grassroots-benadering en een bottom-up aanpak is de slagkracht groot. De nadruk bij Civitas ligt op ‘willen’ en niet op ‘moeten’. Civitas maakt blokkades inzichtelijk en laat zien hoe het anders kan, zodat buitengesloten mensen weer kunnen aanhaken.

 

Kernwaarden

Integer, zelfkritisch, inclusief, zelfredzaam, gezien worden, pijn is welkom, re-humanisering
Laagdrempelig, Niet-veroordelend, Onvoorwaardelijk commitment

“focus on your dreams”

samen bouwen aan communities?

Benieuwd of we wat voor elkaar kunnen betekenen? Wij staan altijd open voor een goed gesprek om te onderzoeken waar de kansen liggen.