Spring naar content

De werkwijze van civitas

Community building

Civitas zet zich in voor een verbonden, inclusieve gemeenschap op basis van tolerantie en samenredzaamheid. Ieder kind verdient de kans en de veiligheid om op te groeien tot een evenwichtig en zelfredzaam persoon die volwaardig participeert in de samenleving en daar mede vorm aan geeft.

Laagdrempelig

Civitas biedt gerichte, laagdrempelige activiteiten met goede sturing en tolereert geen consumptiegedrag. Hard op de inhoud en zacht op de relatie. Cruciale elementen zijn wederkerigheid, sturen op zelforganisatie op langere termijn en aansluiten op algemene voorzieningen. Civitas heeft een brugfunctie en maakt niet afhankelijk.

“We kijken naar wat kan en werken aan wat niet kan.”

Zonder oordeel

Civitas (ver)oordeelt niet. We geloven in mensen en benaderen de doelgroep positief. We kijken naar wat kan en werken aan wat niet kan. We kijken verder dan naar gedrag om zo tot de kern van het probleem te komen en niet te blijven hangen in symptoombestrijding of verschuiving van het probleem.

Commitment

Civitas biedt onvoorwaardelijk commitment en geeft jongeren een wenkend perspectief, een omgeving waarin ze positief worden benaderd, veiligheid om zichzelf kunnen zijn, zich te uiten en zich te ontwikkelen.

Preventief

Door laagdrempeligheid, middenin de community, is Civitas in staat snel te signaleren en interveniëren. Voorkomen is beter dan genezen. Civitas beschikt over grote kennis van de doelgroep, culturen en achtergronden, en weet daardoor veel mensen te bereiken.

Bottom-up

Civitas biedt maatwerk en werkt bottom-up. Betrokkenheid is belangrijk. Door aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren creëert Civitas een groot bereik. Civitas werkt vanuit een integrale aanpak en investeert in samenwerking met de informele en formele netwerken van de wijk en scholen.

Peercoaches

Civitas biedt een sterk samenhangend programma, waarbij de inzet van peercoaches cruciaal is. Als ervaringsdeskundigen die dicht bij de doelgroep staan, fungeren zij bij uitstek als rolmodel.

samen bouwen aan communities?

Benieuwd of we wat voor elkaar kunnen betekenen? Wij staan altijd open voor een goed gesprek om te onderzoeken waar de kansen liggen.