Spring naar content

de diensten van civitas

Training van peercoaches

Civitas werft, traint en coacht de peercoaches. Daarbij hanteert Civitas het principe van ‘train the trainer’: wat de peercoaches leren van Civitas, dragen zij op hun beurt over aan andere jongeren. Peercoaches worden onder andere ingezet als coach bij sportactiviteiten en leren daarbij (nieuwe) jongeren voor zichzelf opkomen.
Belangrijk onderdeel van de training is supervisie, die zich richt op het versterken van identiteit, zelfreflectie, zelfonderzoek, inzicht in eigen gedrag, eigenaarschap, accountability en timemanagement. Onder begeleiding van een supervisor gaan jongeren in gesprek met elkaar over zichzelf en hun gedrag. Waarom doen ze wat ze doen? Ze verwerven zelfkennis en inzicht in hun eigen handelen, krijgen meer zelfvertrouwen en leren denken uit verschillende perspectieven.

Sport en weerbaarheid

Het sportaanbod van Civitas is een laagdrempelige en informele manier om jongeren te helpen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Sport is bij uitstek een middel om emoties op een positieve manier te kanaliseren en te uiten. Ook helpt sport om meer rust en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Wie sport, wordt niet alleen fysiek fitter, maar ook emotioneel en psychisch.

Tijdens de sportactiviteiten van Civitas krijgen jongeren inzicht in groepsdynamica en ontwikkelen ze betere empathische vaardigheden.

De sportactiviteiten van Civitas zijn laagdrempelig: door onzekerheid, faalangst en/of geldgebrek gaan veel jongeren niet snel naar een sportclub.

De sportactiviteiten van Civitas fungeren ook als springplank naar reguliere sportorganisaties. Deelname aan de sportactiviteiten van Civitas maakt die stap voor jongeren eenvoudiger, hetgeen bijdraagt aan maatschappelijke participatie en integratie.

“Sportactiviteiten fungeren als springplank.”

Onderwijs

Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij tijdige signalering. Hoe eerder problemen ontdekt worden, hoe groter de kans op gezonde ontwikkeling en participatie. Daarom werkt Civitas samen met onderwijsinstellingen, van primair tot hoger onderwijs. Signalen en knelpunten die op school en elders opvallen, verwerken we in onze trainingen en begeleiding.

Meisjes en jongens

Er is doorgaans weinig tot geen aanbod gericht op jonge meiden. Meisjes uiten zich vaak anders: ze internaliseren hun emoties meer, waardoor signalen niet of te laat worden opgepikt. Civitas vindt het belangrijk iedereen gelijke kansen te bieden. Naast ons aanbod voor jongens ontwikkelen we daarom ook activiteiten specifiek voor meisjes.

Jong en oud

De wijken waarin we werken, staan bekend als kwetsbaar. Veel inwoners hebben een laag inkomen en vertonen een lage participatie. Psychosociale problemen komen vaak voor in deze wijken en zorgen voor stress en een verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze problemen kunnen generaties lang doorwerken. Wijkactiviteiten, gericht op alle inwoners, leveren een bijdrage aan stressreductie, verhogen de weerbaarheid en dragen bij aan sociale cohesie van jong en oud.

samen bouwen aan communities?

Benieuwd of we wat voor elkaar kunnen betekenen? Wij staan altijd open voor een goed gesprek om te onderzoeken waar de kansen liggen.